Časté dotazy

• Co musím udělat před zahájením rekonstrukce?

V první řadě musí být připraveny všechny náležitosti (ohlášení - je-li nutné, výběr materiálů a vybavení a pod.), aby vše proběhlo bez komplikací, musí být informováno Společenství vlastníků/Bytové družstvo. Vzhledem k tomu, že každá rekonstrukce s sebou nese určité nežádoucí vlivy (hluk, prašnost, větší pohyb osob, apod.), je nutné informovat i spolubydlící v domě vývěskou o probíhající rekonstrukci.

• Jaké potřebuji povolení k rekonstrukci koupelny a bytového jádra?

Ke většině běžných rekonstrukcí dnes stačí pouze ohlášení bytovému družstvu nebo sdružení nájemníků ve vašem domě. Při zásahu do nosných konstrukcí je však potřeba stavební povolení, případně i vyjádření statika. Vše pro Vás však rádi zařídíme.

• Je povinnost žádat o stavební povolení?

Pokud nedochází při realizaci ke změně a způsobu užívání bytu, tak tyto práce nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jelikož se jedná o stavby udržovací, bez zásahu do nosných konstrukcí (tj. nedochází k ubourání nebo rozsáhlému narušení nosné konstrukce), nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost dle § 103 odst. 1 písm. h).

• Je možné obývat byt po dobu rekonstrukce?

Ano, je to možné. Po celou dobu rekonstrukce bude vše zajištěno vč. funkčního wc tak aby pro vás nevzniklo žádné omezení.

• Jak dlouho rekonstrukce trvá?

Záleží na typu a rozsahu rekonstrukce. V průměru se délka prací pohybuje přibližně okolo 10-15 pracovních dní, ale vždy záleží na rozsahu konkrétních prací. Přesný harmonogram je vždy dodán před zahájením prací.

• Jaká je pracovní doba?

Obvyklá pracovní doba je v pracovní dny (pondělí až pátek) od 08:00 do 17:00 hod. Každý realizační tým má i za povinnost dbát o řádný úklid v domě, takže na konci pracovní doby jsou i společné prostory domu řádně uklizeny.

• Vydáváte revizní zprávy?

Zajišťujeme všechny revizní zprávy a protokoly. Nové rozvody elektroinstalace jsou dle normy ČSN 331500, 33 2000.6.61 a nové rozvody vody i odpadů dle platných norem ČSN 73 6660, 75 6760 a následné ČSN EN 12056. Jsme vyučeni ve svém oboru a řádně přezkoušeni, účastníme se různých školení pro doplnění zkušeností.

• Působí vaše firma pouze v Ostravě nebo i v dalších městech?

Naše firma působí v celém Moravskoslezském kraji tj. Ostrava, Odry, Bílovec, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Fulnek, Studénka, Vítkov, Opava atd....

• Máte provozovnu, kde je vás možné navštívit a domluvit se na dalších podrobnostech?

Provozovnu v Ostravě nevlastníme. Celý den pracujeme v terénu a šetříme tak vaše peníze. Není problém si domluvit schůzku, nejlépe však v místě případné realizace.

Nabídka služeb

Rady a tipy

Kontakty

Mapa Ostrava, Odry Kontakt koupelny Vála Ostrava,Odry

Adresa:
Nálepkovo nám. 927/12
Ostrava Poruba
708 00

 

IČO: 633 060 85
DIČ: CZ 45196613

www.koupelny-vala.cz

Koupelny Vála na facebooku